Technologia

Podstawy HTML i CSS – jak zacząć tworzyć strony internetowe

podstawy html

W dzisiejszym cyfrowym świecie umiejętność tworzenia stron internetowych staje się coraz bardziej pożądana. Niezależnie od tego, czy chcesz rozpocząć karierę jako frontend developer, czy po prostu zrozumieć, jak działają strony internetowe, nauka podstaw HTML i CSS jest kluczowa.

HTML (HyperText Markup Language) to język znaczników, który definiuje strukturę i treść strony internetowej. CSS (Cascading Style Sheets) z kolei odpowiada za prezentację i wygląd tej treści. Razem, HTML i CSS tworzą fundament każdej strony internetowej.

W tym artykule przedstawimy Ci podstawy HTML i CSS, które pomogą Ci zacząć tworzyć własne strony internetowe. Poznasz kluczowe pojęcia, narzędzia i techniki, które są niezbędne do rozpoczęcia nauki. Zachęcamy Cię do aktywnego kodowania podczas lektury i eksperymentowania z różnymi rozwiązaniami. Gotowy? Zaczynajmy!

Narzędzia do nauki HTML i CSS

Aby rozpocząć naukę HTML od podstaw i CSS, potrzebujesz odpowiednich narzędzi. Oto kilka kluczowych elementów, które pomogą Ci w nauce i pracy z kodem:

Edytory tekstu Edytory tekstu to programy, które służą do pisania i edycji kodu. Niektóre popularne edytory to:

 • Visual Studio Code – darmowy, wszechstronny edytor z wieloma rozszerzeniami
 • Sublime Text – szybki i customizable edytor z dużą bazą użytkowników
 • Atom – darmowy, open-source’owy edytor stworzony przez GitHub

Przeglądarki internetowe Przeglądarki to narzędzia, które renderują i wyświetlają strony internetowe. Najpopularniejsze z nich to:

 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Microsoft Edge
 • Apple Safari

Każda z tych przeglądarek posiada wbudowane narzędzia dla developerów, które umożliwiają inspekcję i debugowanie kodu HTML i CSS.

Serwisy do nauki online Istnieje wiele serwisów internetowych, które oferują kursy i tutoriale do nauki podstaw HTML i CSS. Niektóre z nich to:

 • W3Schools – bogata baza tutoriali i referencji dla różnych języków web developmentu
 • freeCodeCamp – darmowa platforma do nauki programowania, oferująca praktyczne projekty i certyfikaty
 • Codecademy – interaktywne kursy z zakresu różnych technologii, w tym HTML i CSS

Organizacja źródeł wiedzy Podczas nauki warto mieć zorganizowane źródła wiedzy i na bieżąco śledzić nowinki ze świata web developmentu. Pomocne w tym mogą być:

 • Czytniki RSS, takie jak Feedly, które agregują treści z różnych źródeł w jednym miejscu
 • Narzędzia do bookmarkowania, jak Pocket czy Evernote, które pozwalają zapisywać i tagować interesujące artykuły
 • Newslettery i blogi eksperckie, dostarczające wartościowych treści i porad

Pamiętaj, że narzędzia to tylko środki do celu. Najważniejsze jest Twoje zaangażowanie i regularna praktyka. Eksperymentuj z różnymi rozwiązaniami, szukaj inspiracji i nie bój się popełniać błędów. Z czasem odkryjesz, które narzędzia i metody nauki sprawdzają się dla Ciebie najlepiej.

Struktura dokumentu HTML

Każdy dokument HTML ma określoną strukturę, która składa się z podstawowych elementów. Zrozumienie tej struktury jest kluczowe w nauce HTML od podstaw. Poniżej przedstawiamy najważniejsze elementy struktury dokumentu HTML:

Znaczniki (tagi) HTML Znaczniki, zwane również tagami, to podstawowe elementy języka HTML. Określają one strukturę i semantykę treści na stronie. Znaczniki są zazwyczaj otoczone nawiasami ostrymi, np. <p> dla akapitu lub <img> dla obrazu.

Struktura dokumentu HTML Każdy poprawny dokument HTML powinien zawierać następujące elementy:

 • <!DOCTYPE html> – deklaracja typu dokumentu, informująca przeglądarkę, że mamy do czynienia z dokumentem HTML5
 • <html> – główny element, okalający całą zawartość strony
 • <head> – sekcja nagłówkowa, zawierająca metadane i informacje o stronie, takie jak tytuł czy dołączone style CSS
 • <body> – sekcja zawierająca właściwą treść strony, widoczną dla użytkownika

Przykładowa struktura dokumentu HTML:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

  <title>Moja pierwsza strona</title>

</head>

<body>

  <h1>Witaj, świecie!</h1>

  <p>To jest mój pierwszy dokument HTML.</p>

</body>

</html>

Podstawowe znaczniki HTML HTML oferuje wiele znaczników do strukturyzowania treści. Oto niektóre z najczęściej używanych:

 • <p> – akapit tekstu
 • <h1> do <h6> – nagłówki (od najważniejszego do najmniej ważnego)
 • <img> – obrazy
 • <a> – linki (odnośniki)
 • <ul>, <ol>, <li> – listy (nieuporządkowane, uporządkowane, elementy listy)
 • <div> – uniwersalny kontener do grupowania treści
 • <span> – uniwersalny kontener do wyróżniania fragmentów tekstu

 Atrybuty znaczników Znaczniki HTML mogą mieć atrybuty, które dostarczają dodatkowych informacji o elemencie. Atrybuty umieszcza się wewnątrz znacznika otwierającego, po spacji za nazwą znacznika. Składają się one z nazwy i wartości, np. <img src=”obrazek.jpg” alt=”Opis obrazka”>.

Niektóre popularne atrybuty to:

 • class – określa klasę CSS dla elementu
 • id – nadaje unikalny identyfikator elementowi
 • src – wskazuje źródło dla obrazów i innych zasobów
 • href – określa docelowy adres dla linków
 • alt – zawiera tekstowy opis obrazu (ważny dla dostępności)

Zrozumienie struktury dokumentu HTML i podstawowych znaczników to fundament tworzenia stron internetowych. W kolejnych rozdziałach dowiesz się, jak używać CSS do stylowania tych elementów i tworzenia atrakcyjnych, funkcjonalnych witryn.

Podstawy stylowania z CSS

CSS (Cascading Style Sheets) to język, który odpowiada za prezentację i wygląd treści na stronie internetowej. Dzięki CSS możesz kontrolować kolory, czcionki, odstępy, pozycjonowanie elementów i wiele innych aspektów wizualnych. Oto podstawowe koncepcje CSS, które powinieneś znać:

 • Selektory CSS Selektory to wzorce, które pozwalają wybrać elementy HTML, do których chcesz zastosować style. Główne typy selektorów to:
 • Selektory elementów – wybierają wszystkie elementy o danej nazwie znacznika, np. p dla akapitów lub h1 dla nagłówków pierwszego poziomu.
 • Selektory klas – wybierają elementy o określonej klasie, zdefiniowanej w atrybucie class. Selektory klas poprzedza się kropką, np. .highlight dla elementów z klasą „highlight”.
 • Selektory identyfikatorów – wybierają element o określonym identyfikatorze, zdefiniowanym w atrybucie id. Selektory ID poprzedza się znakiem hash, np. #main-menu dla elementu z identyfikatorem „main-menu”.

Przykłady selektorów:

/* Selektor elementu */

p {

  color: black;

}

/* Selektor klasy */

.highlight {

  background-color: yellow;

}

/* Selektor ID */

#main-menu {

  font-weight: bold;

}

Właściwości CSS Właściwości CSS określają, jak wybrane elementy mają być stylowane. Istnieje wiele różnych właściwości, które kontrolują różne aspekty wyglądu. Oto niektóre z najczęściej używanych:

 • color – kolor tekstu
 • background-color – kolor tła elementu
 • font-family – rodzina czcionek
 • font-size – rozmiar czcionki
 • margin – zewnętrzne odstępy wokół elementu
 • padding – wewnętrzne odstępy wewnątrz elementu
 • border – obramowanie elementu
 • width i height – szerokość i wysokość elementu
 • display – sposób wyświetlania elementu (np. block, inline, none)

Przykłady użycia właściwości CSS:

p {

  color: #333;

  font-family: Arial, sans-serif;

  font-size: 16px;

  margin-bottom: 20px;

}

.button {

  background-color: #007bff;

  color: white;

  padding: 10px 20px;

  border: none;

  border-radius: 5px;

}

Sposoby dołączania stylów do dokumentu HTML Style CSS można dołączyć do dokumentu HTML na kilka sposobów:

 • Arkusz stylów zewnętrzny – style są zapisane w oddzielnym pliku z rozszerzeniem .css, który jest linkowany w sekcji <head> dokumentu HTML za pomocą znacznika <link>.
 • Styl wewnętrzny – style są umieszczone wewnątrz znacznika <style> w sekcji <head> dokumentu HTML.
 • Styl inline – style są dodawane bezpośrednio do znacznika HTML za pomocą atrybutu style (nie zalecane, ponieważ miesza strukturę z prezentacją).

Najlepszą praktyką jest używanie zewnętrznych arkuszy stylów, które pozwalają na oddzielenie struktury HTML od prezentacji CSS i ułatwiają utrzymanie kodu.

Kaskadowość i dziedziczenie w CSS CSS ma dwie ważne cechy: kaskadowość i dziedziczenie.

 • Kaskadowość oznacza, że style są aplikowane zgodnie z określoną kolejnością i ważnością. Jeśli ten sam element jest wybierany przez wiele selektorów, zastosowane zostaną style o najwyższej ważności i/lub ostatnio zdefiniowane.
 • Dziedziczenie polega na tym, że niektóre właściwości (np. color, font-family) są automatycznie przekazywane z elementów nadrzędnych do elementów potomnych. Dzięki temu można łatwo utrzymać spójny wygląd w obrębie całego dokumentu.

Zrozumienie tych podstawowych koncepcji CSS pozwoli Ci skutecznie stylować strony internetowe i tworzyć atrakcyjne, responsywne layouty. W połączeniu z solidnymi podstawami HTML, CSS daje Ci potężne narzędzia do tworzenia nowoczesnych, profesjonalnych witryn.

Tworzenie prostej strony HTML/CSS

Teraz, gdy znasz już podstawy HTML i CSS, czas zastosować tę wiedzę w praktyce i stworzyć prostą stronę internetową. Poniżej znajdziesz krok po kroku instrukcje, jak to zrobić:

Planowanie struktury i wyglądu strony Zanim zaczniesz kodować, zastanów się, jakie elementy i treści chcesz umieścić na swojej stronie. Naszkicuj prosty układ, uwzględniając nagłówki, akapity, obrazy i inne komponenty. Przemyśl też, jaki styl chcesz nadać poszczególnym elementom (kolory, czcionki, odstępy itp.).

Kodowanie w HTML Otwórz swój edytor tekstu i utwórz nowy plik z rozszerzeniem .html. Zacznij od podstawowej struktury dokumentu HTML:

<!DOCTYPE html>

<html lang=”pl”>

<head>

  <meta charset=”UTF-8″>

  <title>Moja pierwsza strona</title>

</head>

<body>

  <!– Tutaj będzie treść strony –>

</body>

</html>

Następnie, w sekcji <body>, dodaj wybrane elementy HTML, takie jak:

 • Nagłówki (<h1>, <h2>, etc.)
 • Akapity (<p>)
 • Listy (<ul>, <ol>, <li>)
 • Linki (<a href=”…”>)
 • Obrazy (<img src=”…” alt=”…”>)

Przykładowa struktura:

<body>

  <header>

    <h1>Moja pierwsza strona</h1>

    <nav>

      <ul>

        <li><a href=”#”>Strona główna</a></li>

        <li><a href=”#”>O mnie</a></li>

        <li><a href=”#”>Kontakt</a></li>

      </ul>

    </nav>

  </header>

  <main>

    <h2>Witaj na mojej stronie!</h2>

    <p>To jest mój pierwszy projekt HTML/CSS.</p>

    <img src=”obrazek.jpg” alt=”Opis obrazka”>

  </main>

  <footer>

    <p>&copy; 2023 Moja pierwsza strona</p>

  </footer>

</body>

Stylowanie z użyciem CSS Utwórz nowy plik z rozszerzeniem .css (np. style.css) i połącz go z dokumentem HTML za pomocą znacznika <link> w sekcji <head>:

<head>

  <link rel=”stylesheet” href=”style.css”>

</head>

W pliku CSS, użyj selektorów, aby wybrać elementy HTML i nadać im pożądane style. Przykładowe reguły CSS:

body {

  font-family: Arial, sans-serif;

  margin: 0;

  padding: 0;

}

header {

  background-color: #333;

  color: white;

  padding: 20px;

}

h1 {

  margin: 0;

}

nav ul {

  list-style-type: none;

  padding: 0;

}

nav ul li {

  display: inline;

  margin-right: 10px;

}

nav ul li a {

  color: white;

  text-decoration: none;

}

main {

  padding: 20px;

}

footer {

  background-color: #f4f4f4;

  padding: 10px;

  text-align: center;

}

Walidacja kodu i testowanie w przeglądarkach Po zakończeniu kodowania, warto zweryfikować poprawność swojego kodu HTML i CSS. Możesz to zrobić za pomocą walidatorów online, takich jak:

Walidatory pomogą Ci znaleźć i naprawić ewentualne błędy w kodzie.

Następnie, otwórz swój dokument HTML w różnych przeglądarkach (np. Chrome, Firefox, Safari) i sprawdź, czy strona wyświetla się poprawnie i zgodnie z oczekiwaniami. Przetestuj też responsywność strony, zmieniając rozmiar okna przeglądarki.

Tworzenie prostej strony HTML/CSS to świetny sposób na praktyczne zastosowanie podstaw HTML i CSS. Eksperymentuj z różnymi elementami, stylami i układami, aby lepiej zrozumieć, jak współpracują ze sobą HTML i CSS. Z czasem będziesz w stanie tworzyć coraz bardziej zaawansowane i atrakcyjne strony internetowe.

Pamiętaj, że nauka web developmentu to proces ciągły. Nie zniechęcaj się, jeśli coś nie działa od razu – problemy i błędy to naturalna część procesu uczenia się. Korzystaj z dostępnych zasobów, takich jak dokumentacje, tutoriale i fora programistyczne, aby pogłębiać swoją wiedzę i znajdować rozwiązania napotkanych problemów.

Powodzenia w Twojej przygodzie z HTML i CSS!

Dobre praktyki i dalszy rozwój

Opanowanie podstaw HTML i CSS to dopiero początek Twojej przygody z web developmentem. Aby tworzyć wysokiej jakości, profesjonalne strony internetowe, warto stosować dobre praktyki i stale poszerzać swoją wiedzę. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci w dalszym rozwoju:

 1. Semantyczny HTML i czytelność kodu
 • Używaj znaczników HTML zgodnie z ich przeznaczeniem i semantyką, np. <header>, <nav>, <article>, <section>, <footer> itp.
 • Stosuj odpowiednie wcięcia i formatowanie kodu, aby był czytelny i łatwy w utrzymaniu.
 • Dodawaj komentarze do kodu, aby wyjaśnić jego działanie i ułatwić późniejsze modyfikacje.
 1. Organizacja i komentowanie kodu CSS
 • Grupuj powiązane style w logiczne sekcje i używaj komentarzy do ich opisu.
 • Stosuj konsekwentne nazewnictwo klas i identyfikatorów, np. metodologię BEM (Block, Element, Modifier).
 • Korzystaj z preprocesora CSS (np. Sass, Less) do pisania bardziej zorganizowanego i modularnego kodu.
 1. Responsywność i dostosowanie do różnych urządzeń
 • Używaj zapytań medialnych (media queries) do tworzenia responsywnych layoutów, które dostosowują się do różnych rozmiarów ekranu.
 • Stosuj elastyczne jednostki (np. procenty, em, rem) zamiast sztywnych pikseli do definiowania rozmiarów i odstępów.
 • Testuj swoje strony na różnych urządzeniach i przeglądarkach, aby zapewnić spójne wrażenia użytkownika.
 1. Optymalizacja wydajności i dostępności
 • Minimalizuj liczbę i rozmiar plików CSS i JavaScript, aby przyspieszyć ładowanie strony.
 • Używaj technik optymalizacji obrazów (np. kompresja, odpowiednie formaty) do zmniejszenia ich rozmiaru.
 • Dbaj o dostępność swojej strony dla użytkowników z różnymi potrzebami, stosując praktyki WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).
 1. Ciągłe uczenie się i śledzenie trendów w web developmencie
 • Śledź blogi, newslettery i portale branżowe (np. CSS-Tricks, Smashing Magazine, A List Apart), aby być na bieżąco z nowymi technikami i trendami.
 • Uczesticz w kursach online, webinarach i konferencjach, aby pogłębiać swoją wiedzę i zdobywać nowe umiejętności.
 • Angażuj się w społeczność web developerów poprzez udział w forach, grupach dyskusyjnych i projektach open-source.

Pamiętaj, że nauka HTML i CSS to proces ciągły. Technologie webowe stale ewoluują, więc ważne jest, aby regularnie aktualizować swoją wiedzę i dostosowywać się do nowych standardów i narzędzi.

Warto też stopniowo poszerzać swoje umiejętności o inne technologie i języki, takie jak JavaScript, PHP, czy frameworki front-endowe (np. React, Angular, Vue.js). Solidne podstawy HTML i CSS będą jednak zawsze fundamentem Twojej pracy jako web developera.

Nie bój się eksperymentować, popełniać błędów i uczyć się na nich. Każdy projekt to okazja do zdobycia nowego doświadczenia i udoskonalenia swoich umiejętności. Z czasem i praktyką będziesz w stanie tworzyć coraz bardziej zaawansowane, funkcjonalne i atrakcyjne strony internetowe.

Powodzenia w dalszej nauce i rozwoju jako web developer!

Zakończenie 

Gratulacje! Jeśli dotarłeś do tego momentu, oznacza to, że opanowałeś podstawy HTML i CSS i jesteś gotowy, aby rozpocząć swoją przygodę z tworzeniem stron internetowych.

W tym artykule poznałeś kluczowe koncepcje HTML i CSS, w tym strukturę dokumentu HTML, znaczniki, selektory CSS, właściwości i sposoby stylowania elementów. Dowiedziałeś się też, jak tworzyć proste strony internetowe, stosując dobre praktyki i dbając o responsywność i dostępność.

Pamiętaj jednak, że to dopiero początek. Web development to dziedzina, która stale się rozwija, oferując nowe narzędzia, frameworki i techniki. Aby odnieść sukces jako frontend developer, musisz być gotowy na ciągłe uczenie się i dostosowywanie do zmieniających się trendów i wymagań.

Nie zniechęcaj się, jeśli napotkasz trudności – każdy problem to okazja do nauki i rozwoju. Korzystaj z dostępnych zasobów (anchor: disqus), angażuj się w społeczność web developerów i nie bój się prosić o pomoc, gdy jej potrzebujesz.

Mam nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny i zainspirował Cię do dalszej nauki HTML od podstaw i zgłębiania tajników web developmentu. Życzę Ci wielu sukcesów i satysfakcji w tworzeniu wspaniałych stron internetowych!

O autorze

Artykuły

Cześć! Jestem Ania, mama dwójki wspaniałych dzieciaków. Uwielbiam obserwować, jak rosną i rozwijają się każdego dnia, a moim hobby jest dzielenie się ich osiągnięciami i przygodami z innymi rodzicami. Poza byciem mamą, pasjonuje mnie również technologia i jej wpływ na nasze życie na Ziemi - zawsze staram się być na bieżąco z najnowszymi trendami i odkryciami w tej dziedzinie.